jak działają feromony

Jak działają feromony? Naukowcy ich działanie nazywają „pozytywną manipulacją”. Faktycznie coś w tym jest, bo choć manipulacja to słowo nacechowane pejoratywnie, to w przypadku manipulacji feromonami, osoba manipulowana odczuwa przyjemność i odnosi korzyści. Kto raz doświadczy skuteczności feromonów nie będzie mógł się bez nich obyć. Feromony uzależniają, ale nie tylko tę osobę, która je stosuje w połączeniu z perfumami. Feromonu uzależniają swoich odbiorców. Ich działanie to chyba najprzyjemniejsza forma zmysłowego zniewolenia.


GOLDEN TRADE LTD THE LEGACY BUSINESS CENTRE
RUCKHOLT ROAD OFFICE 228
E10 5NP LONDON
tel. 512 10 98 07