Olsztynpsycholog.pl - Wykwalifikowany psycholog

Pracujący w Olsztynie mgr Kamil Jarmoszuk jest wykwalifikowanym psychologiem o szerokich kompetencjach. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu diagnostyki, poradnictwa i technik psychoterapeutycznych. Swoją ofertę usług psychologicznych realizowanych w prywatnym gabinecie przybliża na stronie: http://www.olsztynpsycholog.pl/o-mnie/. Przyjmuje m.in.: osoby z problemem uzależnień, przeżywające stratę bliskiej osoby, młodzież z trudnościami adaptacyjnymi, czy też pacjentów, którzy doświadczają przemocy.


Pomoc psychologiczna

 • uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, hazardu, komputera i inne)
 • terapia małżeńska
 • pomoc w przeżyciu żałoby
 • praca z młodzieżą stwarzającą trudności wychowawcze
 • problemy okresu dojrzewania
 • urazy psychiczne
 • problemy rodzinne, kryzys w związku
 • problemy w relacjach z innymi ludźmi
 • zaburzenia psychiczne (schizofrenia, nerwice, zaburzenia osobowości, depresja i inne zaburzenia nastroju)
 • warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych.
 • pomoc rodzicom dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
 • współuzależnienie (pomoc bliskim osób uzależnionych)
 • pomoc osobom doświadczającym przemocy
 • bezsenność i inne zaburzenia snu
 • pomoc rodzicom dzieci z problemami wychowawczymi
 • niskie poczucie własnej wartości
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)

Mgr Kamil Jarmoszuk
Szewczenki 5, lok. 4
10-274  Olsztyn
tel. 883 047 309