Złożoność prawa

Można poczynić spostrzeżenie, że powszechna znajomość prawa sprowadza się do przepisów ruchu drogowego. To oczywiście rezultat korzystania z aut przez miliony Polaków, którzy przechodzą właściwe szkolenia, uwzględniające także elementy prawa komunikacyjnego. Ponadto kierowcy - a także piesi - na co dzień mają do czynienia z praktycznym przestrzeganiem i egzekwowaniem tych przepisów. Jednak inne dziedziny prawa nie są już tak dobrze znane na szeroką skalę. Pojawia się więc potrzeba korzystania z pomocy prawników, którzy coraz częściej przedstawiają się w internecie, jak np.: http://www.duracz-zalecka.pl.

Kancelaria Adwokacja

  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabeli Duracz-Załęckiej

KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Izabela Duracz-Załęcka
Szewska 2
87-100 Toruń
tel. 781 939 654